☰

CERT.LV vadībā noslēgušās mēnesi ilgas draudu medības ar paplašinātu sabiedroto klātbūtni

CERT.LV ir tikko noslēdzis paplašinātas klātbūtnes draudu medību operāciju, kurā piedalījās Kanādas bruņoto spēku kiberpavēlniecības, Kanādas kiberdrošības centra un Latvijas bruņoto spēku pārstāvji. Paplašinātā klātbūtne spēcināja un papildināja pastāvīgi notiekošās draudu medības, kuras CERT.LV īsteno kopš 2022. gada sākuma. Draudu medību operāciju jeb proaktīvas kiberuzbrucēju klātbūtnes meklēšanas mērķis ir stiprināt Latvijai nozīmīgas IKT infrastruktūras un digitālo pakalpojumu kibernoturību.

Vairākas sabiedroto nācijas apmeklēja notiekošo paplašinātās klātūtnes operāciju, lai mācītos no Latvijas un Kanādas veiksmīgās sadarbības, un, iespējams, pārņemtu labo praksi, lai īstenotu to atbildības jomās savās valstīs.

Notikusī operācija mērķa infrastruktūrās, atklāja gan labai pārvaldībai neatbilstošas kiberdrošības prakses, gan aizdomīgas un ļaunprātīgas aktivitātes, kuras iespējams tehniski sasaistīt gan ar finansiāli motivētiem, gan valstu atbalstītiem kiberuzbrucējiem. Turpinās darbs pie atskaišu gatavošanas, un tiek sniegts atbalsts atklāto trūkumu novēršanai.

Lai arī pārbaudes atklāja vairākas nepilnības, virknē objektu tika konstatēti arī veiksmīgi pārvaldības modeļi un infrastruktūras uzturētāji demonstrēja augstu gatavības pakāpi, sadarbojoties ar draudu medību veicējiem, lai novērstu nepilnības un veiktu infrastruktūras uzlabojumus.

Iegūtās informācijas analīze sniedza ieskatu kiberuzbrucēju izmantotajās taktikās, tehnikās un procedūrās (TTPs). Ar iegūto informāciju sabiedrotie dalījās reālā laikā, tā spēcinot kopējo NATO kolektīvo aizsardzību.

Paplašinātās klātbūtnes operācijas laikā, tā vēlreiz apliecinot Latvijas un Kanādas stratēģiski svarīgo sadarbību, to apmeklēja arī vairākas augsta līmeņa amatpersonas no Kanādas – Kanādas Vēstnieks NATO D. Angell, Kanādas Aizsardzības atašejs NATO viceadmirālis Bishop, Kanādas kiberpavēlniecības komandieris flotiles admirālis Carosielli un Kanādas Bruņoto spēku pārstāvniecības Latvijā komandieris pulkvedis V.G. Kirstein.