☰

Par pamestiem domēna vārdiem un tīmekļa vietnēm

CERT.LV ir novērojusi tendenci, ka, beidzoties projektam vai notiekot kādām strukturālām izmaiņām, gan uzņēmumos, gan valsts un pašvaldību iestādēs iepriekš izmantotie domēnu vārdi un tīmekļa vietnes tiek atstātas novārtā/pamestas, jo ir zaudējušas savu aktualitāti vai ir notikusi pāreja uz jaunu domēna vārdu un mājaslapu.  

Pamestās tīmekļa vietnes tiek uzlauztas un ļaunprātīgi izmantotas, jo tās netiek vairs pienācīgi uzturētas un atjauninātas. Iepriekš izmantotos domēna vārdus reģistrē jauni lietotāji, jo uzņēmums vai iestāde vairs neveic šo domēna vārdu apmaksāšanu un uzturēšanu.

Domēna vārda jaunais lietotājs var ne tikai izmantot domēna vārda popularitāti, lai veicinātu apmeklētāju plūsmu uz jaunizveidoto tīmekļa vietni, kas var būt krāpnieciska, bet arī iegūt kontroli pār domēna vārda saturu, saņemt tā lietotājiem sūtītus e-pastus un web pieprasījumus. Rezultātā jaunajam īpašniekam rodas iespēja saņemt konfidenciālu informāciju. Tas var veikt saraksti uzņēmuma vai iestādes vārdā, kontrolēt uzņēmuma vai iestādes sociālo tīklu kontus, bojāt reputāciju, dezinformēt vai pārvaldīt šī uzņēmuma vai iestādes tīmekļa vietnei/domēna vārdam piesaistītās sistēmas u.tml.

CERT.LV rekomendē paturēt "veco" domēna  vārdu vismaz pāris gadus vai līdz brīdim, kad apmeklētāju plūsma uz šo domēna vārdu apsīkst, jo iedzīvotāji var turpināt to izmantot, un šī domēna vārda atkārtota iegūšana var būt dārga vai neiespējama.

Papildu informācija par to, kas jāņem vērā, atsakoties no domēna vārda, pieejama šeit: https://www.nic.lv/lv/atsakies-no-domena-varda-atbildigi