☰

Mācības “Crossed Swords 2020” sasniedz jaunas virsotnes – gan starptautiskās sadarbības, gan starpdisciplināro aktivitāšu jomā

Sestās ikgadējās kiberdrošības mācības „Crossed Swords” Rīgā, Latvijā, šogad kopā pulcēja vairāk nekā 120 tehnisko ekspertu, nacionālo Kiberpavēlniecību un speciālo vienību pārstāvjus, kā arī militāro policiju.

Sadarbojoties NATO Apvienotajam kiberaizsardzības izcilības centram (CCDCoE) un CERT.LV, „Crossed Swords” ir attīstījušās no tīri tehniskām sarkanā karoga komandas mācībām par unikālu un kompleksu treniņu programmu, kas apvieno dažādas tehniskās prasmes ar kinētikso spēku, un aptver vairākus ģeogrāfiskos atrašanās punktus vienlaicīgi. Mācībās tiek izspēlēti vairāki savstarpēji saistīti fiziskie un kiber- operāciju scenāriji. Mācību galvenā uzmanība tiek vērsta uz sarkanā karoga komandu ofensīvo prasmju attīstību kiberoperāciju plānošanā, izpildē un reaģēšanā uz apdraudējumu.

“Primārā mācību mērķgrupa ir sarkanās kiber- komandas, kā arī  speciālo vienību pārstāvji, un jaunākais papildinājums ir vadības modulis,” skaidro CCDCoE vadītājs pulkvedis Tarien.  „”Crossed Swords” mācības ir unikālas ar to, ka tās apvieno  dažādu jomu ekspertus no daudzām valstīm. Šogad mācību ietvaros tika praktizēts reālistisks dzīves scenārijs, kurā iekļautas kiber – komponentes. Radītā vide gan lielā mērā ir eksperimentāla, taču arī autentiska un izaicinoša.”

“Šogad pirmo reizi „Crossed Swords” vēsturē plecu pie pleca vienotā kiber-vadības komandā kopā strādāja sešas nācijas: vadības funkcijas pilnībā bija integrētas tehniskajā un kinētiskajā spēlē,” skaidro Lauri Luht,  tehnisko mācību direktors CCDCOE. „Tehniskajās mācībās netiek sagaidīti 100% panākumi no dalībnieku puses. Svarīgākā mācība un uzdevums ir saprast sasaisti starp vairākām disciplīnām. „Crossed Swords” ietvaros mēs savienojam kiberelementus ar fizisko spēku,” papildina Luth.

 „Crossed Swords” tehniskās kiberdrošības mācības, galvenokārt, koncentrējas uz ielaušanās testētāju, digitālās kriminālistikas profesionāļu,  situācijas analītiķu un daudzu citu ekspertu apmācību, kuri piedalīsies sarkanā karoga komandā drīzumā notiekošajās mācībās „Locked Shields 2020”. Kā apvienotās taktiskās mācības, tās kopā pulcē tehniskos un datu apstrādes ekspertus, un speciālās vienības - vienotas pavēlniecības vadībā vienam kopīgam mērķim. „Crossed Swords 2020” piedalījās vairāk kā 120 dalībnieki no 26 valstīm.

“Mācību dalībniekiem pašiem ir jāizvēlas līdzekļi rezultātu sasniegšanai. Optimālās pieejas izvēles process ir svarīgs, mācoties darboties kā vienotam spēkam. „Crossed Swords” mācībās dalībniekiem ir dota iespēja gan eksperimentēt, gan arī dota atļauja kļūdīties – abas pieejas ir daļa no mācību procesa,” uzsver Dr. Rain Ottis, mācību kontroles vadītājs.

“Kļūdīties, kļūdīties vēlreiz, kļūdīties labāk,” kodolīgi apkopo Dr. Bernhards Blumbergs, mācību izveidotājs un tehniskais direktors, kā arī CERT.LV vadošais kiberdrošības eksperts. “Treniņu uzdevumi, piemēram, lomu sadale un sadarbība starp vienībām no dažādām nozarēm un valstīm, kā arī apakšvienību integrācija, ir radīti, lai „izstumtu” dalībniekus no viņu komforta zonas. Šeit arī sākas īstās mācības.”

Nenovērtējams ieguvums mācībām ir sadarbība ar industrijas partneriem, kas sniedz iespēju prakstiski apvienot militārās un industriālās tehnoloģijas. Partneru tehnoloģijas un zināšanas ir nozīmīgs stūrakmens tam, lai padarītu mācību izaicinājumus autentiskus un maksimāli pietuvinātus reālās pasaules problemām. Šogad mācībās, piemēram, tika integrēta ūdens attīrīšanas sistēma un specializēts komunikācijas tīkls.

Mācības organizēja NATO CCDCoE, NATO akreditēts kiberdrošības centrs Tallinā, un CERT.LV, Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija, sadarbojoties ar Latvijas Kiberaizsardzības vienību, Igaunijas Kiberpavēlniecību, Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, GREYCORTEX,  Stamus Networks, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), NSHQ, Singapūras Tehnoloģiju un dizaina universitāti, Evolution Gaming, Thinnect un CybExer Technologies.

Plašāka informācija pieejama šeit: https://ccdcoe.org/news/2020/exercise-crossed-swords-2020-reached-new-levels-of-multinational-and-interdisciplinary-cooperation/