☰

LATA konference "Datu virzīta nācija"

2020. gada 30. janvārī notiks ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas konference. Konferences nosaukums "Datu virzīta nācija".  Konferencē eksperti dalīsies pieredzē par atvērto datu un tehnoloģiju potenciālu un sasniegumiem ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, jaunu biznesa modeļa radīšanā, publiskās pārvaldes procesu caurskatāmības nodrošināšanā, sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidē lēmumu pieņemšanā. Plānots, ka konferencē  piedalīsies 300 dalībnieku - IKT nozares eksperti, valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvji, nevalstisko organizāciju dalībnieki.

Konferences laikā tiks pasniegta LATA gada balva. Balvas mērķis ir izcelt un godināt Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā.

Ieeja konferencē brīva.

​Reģistrēties pasākumam, kā arī iepazīties ar pilno programmu iespējams šeit: https://www.lata.org.lv/konference-2020