menu

Piesaki referātu kiberdrošības konferencei “Kiberšahs 2017”

2017. gada 5. oktobrī CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļa rīko ikgadējo kiberdrošības konferenci, kura ik gadu pulcē vairāk kā 500 dalībniekus.

Konferences referātu tēmas:
• Lietu internets (IoT), tā drošība un viedo ierīču pārvaldība;
• Mobilo ierīču apdraudējumi un to novēršana;
• Risku pārvaldība;
• Kritiskās infrastruktūras aizsardzība;
• IKT auditi, pārbaudes, testi, novērtējumi, organizācijas procesu pilnveide;
• Privātuma aizsardzības aspekti digitālajā vidē;
• Citas ar kiberdrošību saistītas tēmas.

Aicinām pieteikt praktiskās prezentācijas un zinātniskās publikācijas (pētījumu rezultātu prezentācija).

Pieteiktos referātus izskatīs vērtēšanas komisija. Komisijas lēmums tiks nosūtīts katram pieteicējam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Pieteikuma veidlapa

Svarīgi datumi:
Pieteikuma un tēmas kopsavilkuma iesūtīšana uz konference20171. jūnijs;
Atbildes saņemšana – 15. jūlijs;
Zinātniskā raksta iesniegšana – 2. septembris;
Prezentācijas iesniegšana (pdf vai ppt formātā) – 3. oktobris.

Konferences darba valodas ir angļu un latviešu. Dalība konferencē ir bez maksas.
Iesūtītās un apstiprinātās zinātniskās publikācijas tiks publicētas izdevumā Journal of Business Management (ISSN 1691-5348; indeksēts EBSCO datu bāzē).
Maksa par zinātniskā raksta publikāciju 120 EUR. Zinātniskajam rakstam jābūt angļu valodā.
Zinātniskā raksta prasības

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa e-pastu konference2017