☰

CERT.LV pievienojas starptautiskai interneta drošības veicināšanas kampaņai STOP. THINK. CONNECT

STOP. THINK. CONNECT. jeb APSTĀJIES. PADOMĀ. PIESLĒDZIES. kampaņas mērķis ir palīdzēt interneta lietotājiem praktizēt drošus tiešsaistes paradumus, nodrošinot, ka interneta drošība tiek uztverta kā kopīga atbildība mājās, darbavietā un tuvākajā apkārtnē.
Kampaņas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem saprast ne tikai riskus, kas rodas, izmantojot internetu, bet arī to, cik svarīgi ir ikdienā praktizēt drošu uzvedību tiešsaistē.

Informatīvs materiāls par kampaņu (angļu valodā) pieejams šeit.

Latvijā CERT.LV izglīto sabiedrību par kiberdrošības jautājumiem kopš 2011. gada. CERT.LV izglīto dažādas mērķauditorijas - gan par IT drošību atbildīgos, gan valsts un pašvaldību darbiniekus, gan skolēnus un studentus.
Interesentiem tiek piedāvātas izglītojošas lekcijas un semināri, tāpat CERT.LV veido un izplata plakātus un uztur portālu esidross.lv, kas informē par drošību internetā un drošu datora lietošanu.

2016. gadā CERT.LV rīkotajās lekcijās un semināros tika izglītots 8961 dalībnieks.

CERT.LV informē sabiedrību ar dažādu kampaņu palīdzību, sadarbojoties ar Swedbank, Lattelecom, LAFPA, Valsts policiju, LIKTA. Par CERT.LV tradīciju kļuvušas ikgadējās datorologa akcijas, kurās iedzīvotāji bez maksas var pārbaudīt datoru veselību.

Sabiedrības izglītošanas pakalpojumu klāstu CERT.LV plāno papildināt, piedāvājot arī materiālus, kas tapuši STOP. THINK. CONNECT. kampaņas ietvaros. Šie materiāli tiks publicēti portālā esidross.lv un CERT.LV sociālajos tīklos, kā arī izplatīti citiem interesentiem, piemēram, skolām vai nevalstiskajām organizācijām.

Vairāk par kampaņas uzdevumiem (angļu valodā) iespējams lasīt šeit.